Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Fizetési megoldás
Előre utalás

Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük honlapunkon!

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott e-mail címen.

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

 1. A www.vallalkozoikerdesek.hu online áruházat a Cégtan.hu Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

 2. A Szolgáltató cégneve: Cégtan.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató).

 3. A Szolgáltató székhelye: 2700 Cegléd, Népkör utca 6. 2. emelet 210.

 4. A Szolgáltató postai címe: 2700 Cegléd, Népkör utca 6. 2. emelet 210.

 5. A vallalkozoikerdesek.hu tárhelyszolgáltatója az UNAS Online Kft (9400 Sopron, Kőszegi út 14.) Elérhetősége: unas@unas.hu

II. Megrendelő

 1. Megrendelő: természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akit a megrendelés alapján a Szolgáltató nyilvántart.III. A szolgáltatás igénybevétele

 

 1. Szerződéskötés, ill. teljesítés folyamata: a Megrendelő által a www.vallalkozoikerdesek.hu oldalon regisztrációt követően leadott Elektronikus könyv (E-könyv) rendelés, mint Szolgáltatás Megrendelő részére történő hozzáférhetővé tétele.

 2. Szerződés: a Megrendelő és a Szolgáltató között elektronikusan létrejött megállapodás, mely megvalósul jelen ÁSZF a Megrendelő által a Szolgáltató honlapján történő elfogadásával.

 3. A szerződés tárgya a Cégtan.hu Kft. E-könyv szolgáltatása.

 4. Szolgáltatás: az E-könyvnek a kifizetést követő letöltési lehetősége. A megvásárolt tartalmat Megrendelő a www.vallalkozoikerdesek.hu weboldalon a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval történő belépése után a Profil-ra kattintva tud korlátlan alkalommal kizárólag saját célra letölteni, egészben vagy részben kinyomtatni.

 5. Az E-könyv letöltésével a szerződés teljesítettnek minősül.

 6. A megrendelésre vonatkozó szerződés létrejötte:

5.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen létrejön, amint a Szolgáltató honlapján a www.vallalkozoikerdesek.hu oldalon a E-könyv vásárlás során a webáruház általános szerződési feltételeit elfogadja, és akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő a Szolgáltatás díját megfizeti, oly módon, hogy az a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

5.2. A beérkezett Megrendelés alapján Szolgáltató automatikusan elektronikusan  visszaigazolja a megrendelést és a kiállított elektronikus számlát a Megrendelőnek elküldi.

5.3. A Megrendelő köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Szolgáltatónak haladéktalanul, a kerdes@vallalkozoikerdesek.hu e-mail címre írásban bejelenteni.

 1. Díj, díjfizetés:

  1. A Szolgáltatás mindenkor érvényes díját Szolgáltató a www.vallalkozoikerdesek.hu weboldalán közzéteszi, melynek alapján a Megrendelő megrendelés esetén díjfizetésre köteles.

  2. A Szolgáltató – a megrendelést követően – elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben megküld a Megrendelő részére az általa megadott e-mail címre.

  3. A Szolgáltató a számla ellenértékének pénzügyi teljesítése után a szolgáltatást elérhetővé teszi a Megrendelő számára, Megrendelő a kifizetett tartalmat a www.vallalkozoikerdesek.hu weboldalon belépés után a profiljában tud letölteni.

  4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény a Szolgáltató a teljesítés időpontjának a számla pénzügyi teljesítésének napját tekinti, mint a felek közötti elszámolás időpontját.

7.Szavatosság: A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az Elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered. Az E-könyvben leírtak nem minősülnek tanácsadásnak, az állandó jogszabály változások miatt a gyakorlati alkalmazásuk csak egyéni felelősségre történhet.

 1. Felhasználási jogosultság

  1. Az Elektronikus könyv a Szolgáltató tulajdonát képezi.

  2. A Szolgáltató az Elektronikus könyv nem kizárólagos, határozatlan időtartamú, s a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot.

  3. A használat kizárólag a megrendelésre vonatkozó szerződésben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha az abban, illetve a jelen ÁSZF-ben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.

  4. A Szolgáltatáshoz csak egy használó jogosult hozzáférni. Használata több terminálon egyidejűleg, több használó közt megosztva nem megengedett.

  5. A Megrendelő a Szolgáltatást a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használhatja. Az Elektronikus könyvvel kapcsolatban a Szolgáltató minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart.

  6. Az Elektronikus könyvet tilos:
   – harmadik személynek megküldeni, átadni,
   – más egyéb módon továbbhasznosítani,
   – másolni, egyéb módon sokszorosítani/többszörözni,
   – oly módon használni, mely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

  7. Kizárólag a Megrendelő, a vele munkaviszonyban lévő alkalmazottai, valamint a Megrendelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek minősülhetnek jogszerű használónak. A felhasználás joga mást nem illet meg.

  8. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.

  9. Az Elektronikus könyv a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.

  10. A jogszerű felhasználás a jelen ÁSZF-ben meghatározott Elektronikus könyvre vonatkozik, annak részei nem különíthetők el több számítógépen történő használat céljából.

 1. Jogfenntartás

  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az Elektronikus könyv bárminemű módosítására.

  2. A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát, amely természetesen nem vonatkozik a már megvásárolt tartalmakra.

9. Technikai feltételek
A szolgáltatás használatára javasolt böngészők: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. A PDF dokumentumok megtekintéséhez pedig: Adobe Reader.

IV. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 5. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltatóhoz és írjon a kerdes@vallalkozoikerdesek.hu címre.

 6. Jelen ÁSZF 2020.06.02-án lép hatályba.

 7. A megrendelő a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésével, illetve az Elektronikus könyv letöltésével jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.

 8. Fogyasztói panaszügyintézés elsődlegesen írásban a kerdes@vallalkozoikerdesek.hu címen történik.

 9. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: Dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Mitev Hrisztó

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail

cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik. hu

2020. június 2.

Adatkezelés

Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a vásárláshoz feltétlen szükséges adatokat rögzíti a Vásárlókról.

A vásárláshoz feltétlen szükséges adatok, a Megrendelő:

- e-mail címe

- jelszava
- neve

- telefonszáma

- céges vásárló esetén adószáma
- számlázási címe.
  
Megrendelő kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

A fenti adatok megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatokat az Internetes Vásárlási Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, ezen célból kezelje.

 

A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el (jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

 

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. Céges megrendelés esetén viszont elengedhetetlen valós és helyes cégadatok és adószám megadása az online számlajelentés teljesítéséhez.

 

Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott elérhetőségein keresztül törölheti.

 

A Szolgáltató a Vásárlók adatainak kezelése, illetőleg őrzése során minden ésszerű és technikailag lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vásárlók adataihoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.Webáruház készítés